Księgi wieczyste Babimost, ul. Gdańska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Gdańska 1 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Gdańska 2 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, ul. Gdańska 4 brak lokali