Księgi wieczyste Babimost, ul. Jadwigi


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, ul. Jadwigi 1 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Jadwigi 2 2 lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, ul. Jadwigi 3 brak lokali