Księgi wieczyste Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 1 8 lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 2 11 lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 3 16 lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 3MAJA brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 4 16 lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 5 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 5A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 6 25 lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 7 25 lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Konstytucji 3 Maja 8 25 lokali