Księgi wieczyste Babimost, ul. Łąkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, ul. Łąkowa 1 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Łąkowa 2 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/8 Babimost, ul. Łąkowa 3 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Łąkowa 6 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Łąkowa 6A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/8 Babimost, ul. Łąkowa 8 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/7 Babimost, ul. Łąkowa 9 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, ul. Łąkowa 10 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Łąkowa 11 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, ul. Łąkowa 12 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/8 Babimost, ul. Łąkowa 17 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Łąkowa 22 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Łąkowa 23 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Łąkowa 25 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Łąkowa 27 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Łąkowa 29 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, ul. Łąkowa 32 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, ul. Łąkowa 33 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Łąkowa 35 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Łąkowa 37 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, ul. Łąkowa 37A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/7 Babimost, ul. Łąkowa 39 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Łąkowa 39A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Łąkowa 41 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Łąkowa 41A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Łąkowa 43 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, ul. Łąkowa 45 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Łąkowa 47 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Łąkowa 49 brak lokali