Księgi wieczyste Babimost, ul. Moniuszki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Moniuszki 1 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Moniuszki 3 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, ul. Moniuszki 5 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Moniuszki 6 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/7 Babimost, ul. Moniuszki 6A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Moniuszki 6B brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Moniuszki 6C brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/8 Babimost, ul. Moniuszki 6D brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Moniuszki 7 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/7 Babimost, ul. Moniuszki 8 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Moniuszki 9 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, ul. Moniuszki 11 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, ul. Moniuszki 12 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/7 Babimost, ul. Moniuszki 14 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Moniuszki 16 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, ul. Moniuszki 18 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Moniuszki 18A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Moniuszki 20 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/7 Babimost, ul. Moniuszki 22 brak lokali