Księgi wieczyste Babimost, ul. Różana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Różana 4 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Różana 14 brak lokali