Księgi wieczyste Babimost, ul. Słoneczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, ul. Słoneczna 4 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Słoneczna 10 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/8 Babimost, ul. Słoneczna 14 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Słoneczna 16 brak lokali