Księgi wieczyste Babimost, ul. Szewska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Szewska 2 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Szewska 3 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Szewska 4 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, ul. Szewska 5 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Szewska 6 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Szewska 7 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Szewska 10 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Szewska 11 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, ul. Szewska 12 brak lokali