Księgi wieczyste Babimost, ul. Tylna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Tylna 1 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Tylna 2 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, ul. Tylna 3 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, ul. Tylna 4 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, ul. Tylna 6 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, ul. Tylna 7 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Tylna 9 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Tylna 10 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Tylna 11 brak lokali