Księgi wieczyste Brzesko, ul. Głucha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  TR1B/xxxxxxxx/3 Brzesko, ul. Głucha 1B brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/4 Brzesko, ul. Głucha 2 brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/2 Brzesko, ul. Głucha 3 brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/2 Brzesko, ul. Głucha 6 brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/2 Brzesko, ul. Głucha 8 brak lokali