Księgi wieczyste Brzesko, ul. Letnia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  TR1B/xxxxxxxx/1 Brzesko, ul. Letnia 2 brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/3 Brzesko, ul. Letnia 3 brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/9 Brzesko, ul. Letnia 5 brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/9 Brzesko, ul. Letnia 7 brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/2 Brzesko, ul. Letnia 8 brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/3 Brzesko, ul. Letnia 12 brak lokali
  TR1B/xxxxxxxx/4 Brzesko, ul. Letnia 13 brak lokali