Księga wieczysta: Kraków, ul. Bobrzyńskiego 25


Miejscowość: Kraków
Ulica: ul. Bobrzyńskiego
Numer budynku: 25
Lista lokali: Zobacz listę 94 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KR1P/xxxxxxxx/6

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAŁOPOLSKIE
3. Powiat KRAKÓW
4. Gmina KRAKÓW
5. Miejscowość KRAKÓW
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 126101_1.0035.128/9
2. Numer działki 128/9
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0035
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 126101_1.0035.128/9
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy BOBRZYŃSKIEGO
B: numer budynku 25
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 94
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ G 1
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M1
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M10
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M11
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M12
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M13
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M15
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M17
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M19
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M22
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M23
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M24
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M25
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M26
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M29
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M3
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M33
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M38
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M39
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M4
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M43
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M48
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M49
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M55
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M57
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M6
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M61
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M62
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M63
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M68
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M7
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M73
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M74
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M75
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M77
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M78
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M79
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M80
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M81
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M84
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M85
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M86
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M87
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M9
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu T1
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 65
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 66
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 67
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 69
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 70
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 71
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 72
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 76
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 82
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 83
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 88
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 89
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 90
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 91
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 92
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.