Księga wieczysta: Kraków, ul. Kurczaba 17


Miejscowość: Kraków
Ulica: ul. Kurczaba
Numer budynku: 17
Lista lokali: Zobacz listę 111 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KR1P/xxxxxxxx/3

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAŁOPOLSKIE
3. Powiat KRAKÓW
4. Gmina KRAKÓW
5. Miejscowość KRAKÓW
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/45
2. Numer działki 308/45
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0055
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/44
2. Numer działki 308/44
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0055
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
3. 1. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/46
2. Numer działki 308/46
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0055
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
4. 1. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/43
2. Numer działki 308/43
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0055
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
5. 1. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/58
2. Numer działki 308/58
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0055
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
6. 1. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/73
2. Numer działki 308/73
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0055
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
7. 1. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/75
2. Numer działki 308/75
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0055
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
8. 1. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/77
2. Numer działki 308/77
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0055
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
9. 1. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/79
2. Numer działki 308/79
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0055
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 126101_1.0055.308/45
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KURCZABA
B: numer budynku 17
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 111
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G1
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G2
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G3
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G4
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G5
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G6
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G7
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G8
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu G9
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M1
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M10
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M11
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M12
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M13
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M14
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M15
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M16
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M17
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M18
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M19
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M2
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M20
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M21
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M22
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M23
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M24
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M24B
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M25
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M26
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M27
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M28
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M29
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M3
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M30
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M31
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M32
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M33
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M34
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M35
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M36
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M37
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M38
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M39
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M4
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M40
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M41
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M42
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M43
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M44
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M45
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M46
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M47
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M48
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M49
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M5
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M50
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M50A
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M52
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M53
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M54
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M55
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M56
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M57
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M58
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M59
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M6
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M60
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M61
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M62
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M63
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M64
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M65
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M66
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M67
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M68
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M69
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M7
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M70
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M71
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M72
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M73
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M74
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M75
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M76
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M77
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M78
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M79
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M8
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M80
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M81
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M82
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M83
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M84
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M85
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M86
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M87
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M88
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M88A
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M89
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M9
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M90
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M91
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M92
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M93
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M94
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M95
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu M96
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu U1
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24A
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 67A
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.