Księgi wieczyste Nawojowa Góra, ul. Skośna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR2K/xxxxxxxx/7 Nawojowa Góra, ul. Skośna 3 brak lokali
  KR2K/xxxxxxxx/6 Nawojowa Góra, ul. Skośna 5 brak lokali
  KR2K/xxxxxxxx/4 Nawojowa Góra, ul. Skośna 6 brak lokali
  KR2K/xxxxxxxx/6 Nawojowa Góra, ul. Skośna 9 brak lokali
  KR2K/xxxxxxxx/4 Nawojowa Góra, ul. Skośna 10 brak lokali
  KR2K/xxxxxxxx/1 Nawojowa Góra, ul. Skośna 16 brak lokali