Księgi wieczyste Zielonki, ul. Bankowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Bankowa 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Bankowa 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Bankowa 6 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Bankowa 8A brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Bankowa 10 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/3 Zielonki, ul. Bankowa 12 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Bankowa 14 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Bankowa 16 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Bankowa 18 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Bankowa 22 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Bankowa 28 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Bankowa 28A brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/0 Zielonki, ul. Bankowa 34 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/3 Zielonki, ul. Bankowa 38 2 lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Bankowa 40 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Bankowa 46A brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Bankowa 50 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Bankowa 54 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Bankowa 60 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Bankowa 66 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Bankowa 359 brak lokali