Księgi wieczyste Zielonki, ul. Baranówny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Baranówny 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Baranówny 2 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Baranówny 2A brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Baranówny 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Baranówny 3A brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Baranówny 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Baranówny 5 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Baranówny 7 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Baranówny 9 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Baranówny 13 brak lokali