Księgi wieczyste Zielonki, ul. Garlicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Garlicka 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Garlicka 2 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Garlicka 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Garlicka 5 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/3 Zielonki, ul. Garlicka 7 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Garlicka 9 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Garlicka 11 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Garlicka 11A brak lokali