Księgi wieczyste Zielonki, ul. Grillowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Grillowa 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Grillowa 2 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Grillowa 2A brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Grillowa 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Grillowa 5 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Grillowa 7 brak lokali