Księgi wieczyste Zielonki, ul. Kasztanowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Kasztanowa 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Kasztanowa 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Kasztanowa 9 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Kasztanowa 11 brak lokali