Księgi wieczyste Zielonki, ul. Na Brzegu


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/3 Zielonki, ul. Na Brzegu 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Na Brzegu 2 brak lokali