Księgi wieczyste Zielonki, ul. Nasza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/0 Zielonki, ul. Nasza 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/0 Zielonki, ul. Nasza 2 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Nasza 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Nasza 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Nasza 5 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Nasza 6 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Nasza 8 brak lokali