Księgi wieczyste Zielonki, ul. Paryska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Paryska 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Paryska 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Paryska 3A brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Paryska 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/0 Zielonki, ul. Paryska 5 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Paryska 10 brak lokali