Księgi wieczyste Zielonki, ul. Pękowicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Pękowicka 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Pękowicka 5 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Pękowicka 7 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Pękowicka 9 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Pękowicka 11 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Pękowicka 13 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Pękowicka 15 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Pękowicka 17 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Pękowicka 19 11 lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Pękowicka 21 12 lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Pękowicka 25 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Pękowicka 29 brak lokali