Księgi wieczyste Zielonki, ul. Pod Topolami


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/0 Zielonki, ul. Pod Topolami 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Pod Topolami 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Pod Topolami 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/3 Zielonki, ul. Pod Topolami 6 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Pod Topolami 7 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Pod Topolami 8 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Pod Topolami 9 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Pod Topolami 10 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Pod Topolami 11 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Pod Topolami 12 brak lokali