Księgi wieczyste Zielonki, ul. Polowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Polowa 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/3 Zielonki, ul. Polowa 5 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Polowa 7 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Polowa 8 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Polowa 9 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/3 Zielonki, ul. Polowa 10 brak lokali