Księgi wieczyste Zielonki, ul. Prywatna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Prywatna 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Prywatna 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Prywatna 7 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Prywatna 9 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Prywatna 11 brak lokali