Księgi wieczyste Zielonki, ul. Szewczyka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Szewczyka 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/3 Zielonki, ul. Szewczyka 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Szewczyka 5 brak lokali