Księgi wieczyste Zielonki, ul. Wokalna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Wokalna 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Wokalna 2 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/3 Zielonki, ul. Wokalna 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Wokalna 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Wokalna 5 brak lokali