Księgi wieczyste Zielonki, ul. Wyborna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/0 Zielonki, ul. Wyborna 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Wyborna 2 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Wyborna 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Wyborna 5 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Wyborna 6 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Wyborna 7 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Wyborna 9 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Wyborna 11 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Wyborna 15 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Wyborna 16 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Wyborna 17 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Wyborna 17A brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/7 Zielonki, ul. Wyborna 17I 17A 2 lokali