Księgi wieczyste Zielonki, ul. Zgodna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Zgodna 6 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Zgodna 8 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Zgodna 10 brak lokali