Księgi wieczyste Szczyrzyc


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 1 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 2 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 3 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 4 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 5 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 7 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 8 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 9 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 11 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 12 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 13 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 14 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 15 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 16 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 17 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 18 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 19 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 20 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 21 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 22 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 23 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 24 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 25 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 26 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 27 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 30 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 31 2 lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 32 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 33 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 34 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 35 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 36 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 37 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 38 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 39 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 41 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 42 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 43 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 44 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 45 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 46 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 50 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 51 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 52 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 53 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 54 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 55 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 56 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 57 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 58 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 59 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 60 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 61 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 62 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 63 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 64 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 65 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 66 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 67 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 68 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 70 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 71 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 73 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 74 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 75 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 76 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 77 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 78 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 80 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 85 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 86 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 87 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 88 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 89 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 90 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 91 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 92 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 93 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 94 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 95 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 98 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 99 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 100 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 101 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 102 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 103 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 104 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 105 8 lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 106 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 109 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 110 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 111 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 112 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 115 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 120 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 122 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 123 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 125 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 126 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 127 2 lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 128 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 129 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 130 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 131 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 132 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 133 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 134 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 135 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 136 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 137 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 138 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 139 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 140 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 141 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 142 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 143 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 144 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 145 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 146 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 147 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 148 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 149 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 150 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 151 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 152 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/1 Szczyrzyc, Szczyrzyc 153 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 154 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 155 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 156 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 157 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 158 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 159 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 160 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 161 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 162 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/8 Szczyrzyc, Szczyrzyc 163 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 164 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 165 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 166 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 167 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 168 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 169 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 170 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 171 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 172 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 173 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 174 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 175 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 176 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 177 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 179 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 180 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 182 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 183 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 184 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 185 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 186 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 187 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/7 Szczyrzyc, Szczyrzyc 188 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 189 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 190 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 192 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/4 Szczyrzyc, Szczyrzyc 193 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/6 Szczyrzyc, Szczyrzyc 195 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 196 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/0 Szczyrzyc, Szczyrzyc 197 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/3 Szczyrzyc, Szczyrzyc 198 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 200 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/5 Szczyrzyc, Szczyrzyc 201 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/2 Szczyrzyc, Szczyrzyc 202 brak lokali
  NS1L/xxxxxxxx/9 Szczyrzyc, Szczyrzyc 203 brak lokali