Księgi wieczyste Muszyna


Zamiast adresu szukaj po nr działki

Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Muszyna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece wprowadziła obowiązek zakładania publicznych rejestrów zwanych księgami wieczystymi dla każdej nieruchomości na terenie Polski. właściwe sądy rejonowe zajmują się prowadzenie i uzupełnieniem danych w księgach, tak by stan faktyczny zgadzał się z wpisami w dokumentach. Dzięki temu jest możliwość na podstawie wpisu w księdze bezspornie ustalić, kto ma prawa do nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Sądy rejonowe nie tylko zakładają księgi wieczyste i je prowadzą, ale także nadają im numery, które pozwalają na identyfikację dokumentów. Każda księga ma unikalny identyfikator, na który składają się:

Format numeru KW jest identyczny w całym kraju.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Muszyna

Numer KW bezpośrednio odsyła do właściwego dokumentu, zawsze do jednego, więc nie ma mowy o pomyłce. Jak zdobyć ten numer? Zawsze musi on być w akcie notarialnym nabycia nieruchomości, jednak osoby postronne nie mają często dostępu do takiego dokumentu. Numer KW można odnaleźć na inne sposoby – zarówno online, jak i osobiście, udając się do odpowiednich instytucji. Numer KW uzyskasz w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych: Muszyna lub w lokalnym Starostwie Powiatowym. Należy złożyć wniosek i uiścić opłatę, a później czekać na decyzję. Wydanie numeru KW będzie uzależnione od tego, czy we wniosku został zawarty interes prawny uzasadniający zainteresowanie numerem KW danej nieruchomości. Nie ma konieczności podawania interesu prawnego podczas szukania numeru KW online. W specjalnej wyszukiwarce trzeba podać numer działki lub wyszukać po adresie nieruchomość. Pobranie numeru KW kosztuje 29 zł. Przy większej liczbie numerów oferowana jest zniżka.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Po pobraniu numeru KW dostęp do treści ksiąg jest już prosty, bo wedle wspomnianej ustawy księgi wieczyste muszą być jawne i powszechnie dostępne. Ta reguła realizowana jest dwojako:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste przydają się w razie wątpliwości, kto ma jakiego rodzaju prawa do nieruchomości – reguła prawna stanowi, że w razie sporu nie można powoływać się na nieznajomość wpisów w księdze wieczystej, gdyż są one powszechnie dostępne. Z ksiąg wieczystych wyczytać można wiele przydatnych informacji, jak prawnego właściciela nieruchomości, wpisane hipoteki, służebność, inne ograniczenia praw rzeczowych, dokładną powierzchnię nieruchomości. Odpis księgi wieczystej trzeba przedłożyć notariuszowi przy kupnie i sprzedaży nieruchomości, a także analitykowi bankowemu przed uzyskaniem kredytu hipotecznego na daną nieruchomość. Wskazane jest także sprawdzić księgi przed przyjęciem spadku.