Księgi wieczyste Nowy Sącz


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Nowy Sącz

W Nowym Sączu są liczne nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym, biznesowym czy przemysłowym, a także działki pod zabudowę, grunty rolne etc. Wszystkie nieruchomości, niezależnie od rodzaju, celu użytkowania oraz lokalizacji, mają zakładane przez sądy rejonowe księgi wieczyste. Nowy Sącz również jest objęty tą zasadą. Wymaga tego prawo, a konkretnie regulująca funkcjonowanie tych rejestrów publicznych ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku. Warto wiedzieć, że również własnościowe spółdzielcze prawo do mieszkania wymaga założenia księgi wieczystej.

Numer księgi wieczystej

Standaryzacji podlega nadawanie numerów ksiąg wieczystych – nie ma tutaj dowolności, bo sądy muszą dostosowywać się do narzuconego formatu, to znaczy ciągu 15 cyfr, liter i znaków, gdzie:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Nowy Sącz

Numer KW zdobyć można na kilka sposobów. Zasadniczo najlepiej zajrzeć do aktu notarialnego zakupu nieruchomości, ale jeśli ktoś nie jest właścicielem, to nie ma raczej takiej możliwości. Za to może złożyć stosowny wniosek wraz z opłatą oraz podać w nim interes prawny, który uzasadnia w ważny sposób zainteresowanie nieruchomością, której nie jest się właścicielem, w Starostwie Powiatowym lub w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych. Numery nie są wydawane wszystkim, którzy o to wnioskują – jeśli sędzia lub starosta uzna, że nie występuje ważny interes prawny, może odmówić wydania numeru. Pewniejsza metoda jest szukanie numeru KW online – po adresie lub numerze działki. W specjalnej wyszukiwarce internetowej każdy może pobrać numer KW za opłatą 29 zł. Jeśli wyszukanie po adresie okaże się nieprzynoszące rezultatów – co rzadko, ale jednak może się zdarzyć, jeśli wystąpią rozbieżności między wpisywanym adresem a tym z księgi wieczystej – warto szukać po numerze działki, bo jest to bardziej efektywne.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste Nowy Sącz online udostępnia za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam są zresztą zawarte wszystkie księgi wieczyste z całego kraju. Przeglądanie wpisów jest darmowe, zaś pobranie dokumentu w wersji elektronicznej kosztuje 20 zł brutto. Ponadto można skorzystać z tradycyjnej opcji i udać się do sądu rejonowego po wypis papierowy z ksiąg wieczystych. W tym przypadku koszt wynosi 30 zł brutto.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Jest kilka istotnych sytuacji w życiu, które wręcz wymagają zapoznania się z księgami wieczystymi, przykładowo: postępowanie spadkowe, kupno nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, w niektórych przypadkach również wynajem nieruchomości. Ze względu na zawód, do ksiąg wieczystych zaglądają często notariusze oraz pośrednicy nieruchomości.