Księga wieczysta: Nowy Sącz, ul. Skargi 7


Miejscowość: Nowy Sącz
Ulica: ul. Skargi
Numer budynku: 7
Lista lokali: Zobacz listę 4 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
NS1S/xxxxxxxx/2

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAŁOPOLSKIE
3. Powiat NOWY SĄCZ
4. Gmina NOWY SĄCZ
5. Miejscowość NOWY SĄCZ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 126201_1.0027.19
2. Numer działki 19
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0027
B: nazwa obrębu
4. Położenie NOWY SĄCZ
5. Ulica PIOTRA SKARGI
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 126201_1.0027.19
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JOSELEWICZA
B: numer budynku 4
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 3
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej NS1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej NS1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej NS1S / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 126201_1.0027.19
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SKARGI
B: numer budynku 7
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu I
B: numer księgi wieczystej NS1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu II
B: numer księgi wieczystej NS1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej NS1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej NS1S / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.