Księgi wieczyste Polanka Wielka, ul. Wspólna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1E/xxxxxxxx/3 Polanka Wielka, ul. Wspólna 1 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/4 Polanka Wielka, ul. Wspólna 2 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/4 Polanka Wielka, ul. Wspólna 3 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/4 Polanka Wielka, ul. Wspólna 4 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/3 Polanka Wielka, ul. Wspólna 5 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/7 Polanka Wielka, ul. Wspólna 7 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/8 Polanka Wielka, ul. Wspólna 8 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/3 Polanka Wielka, ul. Wspólna 9 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/2 Polanka Wielka, ul. Wspólna 10 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/2 Polanka Wielka, ul. Wspólna 11 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/4 Polanka Wielka, ul. Wspólna 12 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/8 Polanka Wielka, ul. Wspólna 13 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/4 Polanka Wielka, ul. Wspólna 14 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/2 Polanka Wielka, ul. Wspólna 16 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/4 Polanka Wielka, ul. Wspólna 18 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/1 Polanka Wielka, ul. Wspólna 20 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/1 Polanka Wielka, ul. Wspólna 22 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/4 Polanka Wielka, ul. Wspólna 23 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/4 Polanka Wielka, ul. Wspólna 24 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/2 Polanka Wielka, ul. Wspólna 25 brak lokali
  KR1E/xxxxxxxx/8 Polanka Wielka, ul. Wspólna 26 brak lokali