Księgi wieczyste Garbatka-Letnisko, ul. Ogrodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  RA1K/xxxxxxxx/1 Garbatka-Letnisko, ul. Ogrodowa 1A brak lokali
  RA1K/xxxxxxxx/5 Garbatka-Letnisko, ul. Ogrodowa 2 brak lokali
  RA1K/xxxxxxxx/5 Garbatka-Letnisko, ul. Ogrodowa 7 brak lokali