Księgi wieczyste Łosice, ul. Artych


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Artych 1/7 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Artych 16 brak lokali