Księgi wieczyste Łosice, ul. Białostocka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Białostocka 2 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Białostocka 2A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Białostocka 2B brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Białostocka 3 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Białostocka 4 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Białostocka 6 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Białostocka 6A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Białostocka 7 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Białostocka 8 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Białostocka 8A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Białostocka 9/11 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Białostocka 10 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Białostocka 11A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Białostocka 12 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Białostocka 12B brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Białostocka 14 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Białostocka 14A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Białostocka 16 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Białostocka 21 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Białostocka 22 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Białostocka 23 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Białostocka 24 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Białostocka 26A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Białostocka 28 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Białostocka 29 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Białostocka 29A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Białostocka 31 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Białostocka 32 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Białostocka 33 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Białostocka 34 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Białostocka 35 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Białostocka 36 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Białostocka 37 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Białostocka 37A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Białostocka 38 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Białostocka 39 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Białostocka 46/48 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Białostocka 52 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Białostocka 55 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Białostocka 57 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Białostocka 62 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Białostocka 68 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Białostocka 69 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Białostocka 73 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Białostocka 78 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Białostocka 80 brak lokali