Księgi wieczyste Łosice, ul. Krótka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Krótka 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Krótka 1A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Krótka 1B brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Krótka 2 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Krótka 3 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Krótka 4 brak lokali