Księgi wieczyste Łosice, ul. Łąkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Łąkowa 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Łąkowa 3 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Łąkowa 5 brak lokali