Księgi wieczyste Łosice, ul. Lubelska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Lubelska 60 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Lubelska 62 brak lokali