Księgi wieczyste Łosice, ul. Mickiewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Mickiewicza 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Mickiewicza 2 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Mickiewicza 3 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Mickiewicza 4 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Mickiewicza 5 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Mickiewicza 6/8 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Mickiewicza 7 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Mickiewicza 9 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Mickiewicza 11 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Mickiewicza 16 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Mickiewicza 17 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Mickiewicza 18 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Mickiewicza 19 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Mickiewicza 20 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Mickiewicza 21 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Mickiewicza 22 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Mickiewicza 23 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Mickiewicza 29 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Mickiewicza 31 brak lokali