Księgi wieczyste Łosice, ul. Myśliwska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Myśliwska 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Myśliwska 2 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Myśliwska 3 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Myśliwska 4 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Myśliwska 5 brak lokali