Księgi wieczyste Łosice, ul. Podmiejska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Podmiejska 3 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Podmiejska 4 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Podmiejska 5 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Podmiejska 5A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Podmiejska 5B brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Podmiejska 9 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Podmiejska 15 brak lokali