Księgi wieczyste Łosice, ul. Prosta


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Prosta 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Prosta 2 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Prosta 3 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Prosta 4 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Prosta 5 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Prosta 6 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Prosta 7 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Prosta 8 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Prosta 9 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Prosta 11 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Prosta 12 brak lokali