Księgi wieczyste Łosice, ul. Przemysłowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Przemysłowa 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Przemysłowa 2 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Przemysłowa 3 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Przemysłowa 4 brak lokali