Księgi wieczyste Łosice, ul. Radzyńska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Radzyńska 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Radzyńska 8 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Radzyńska 10 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Radzyńska 12 brak lokali