Księgi wieczyste Łosice, ul. Słoneczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Słoneczna 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Słoneczna 5 brak lokali