Księgi wieczyste Łosice, ul. Sokalskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Sokalskiego 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Sokalskiego 5 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Sokalskiego 6 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Sokalskiego 9 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Sokalskiego 10 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Sokalskiego 13 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Sokalskiego 14 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Sokalskiego 15 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Sokalskiego 17 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Sokalskiego 18 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Sokalskiego 19 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Sokalskiego 20 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Sokalskiego 21 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Sokalskiego 22 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Sokalskiego 23 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Sokalskiego 24 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Sokalskiego 26 brak lokali