Księgi wieczyste Łosice, ul. Szpitalna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Szpitalna 1 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/0 Łosice, ul. Szpitalna 2 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Szpitalna 3 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Szpitalna 4 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/6 Łosice, ul. Szpitalna 5 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Szpitalna 6 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Szpitalna 6A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/8 Łosice, ul. Szpitalna 8 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Szpitalna 9 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Szpitalna 10 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/7 Łosice, ul. Szpitalna 10A brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Szpitalna 12 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Szpitalna 13 brak lokali